Bestyrelse og revision for Humleparken 5

Formand Emil Lodal Hansen 49 16 08 49 21 25 08 49 emil.lodal@hansen.mail.dk
Næstformand Rasmus Friso Pedersen 30 24 91 66 wiredhands@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Carsten Mollerup 23 98 17 18 Carstenmollerup@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Per Gilsborg 40 15 45 55 per@multiconnect.dk
Bestyrelsesmedlem Hanne Zester Nissen 49 19 42 80 hannezesternissen@icloud.com
Revisor Vivi Hansson 30 64 20 27 vivihansson@mail.tele.dk
For løsning af praktiske eller administrative spørgmål: Se kontaktinformationerne i Ejendomskontakter