E/F Humleparken blok V - Danske Forsikring (se forsikringspolice)
Orientering til bestyrelsen om anmeldelse af pludselig opståede skader:
I administrationens åbningstid skal anmeldelsen ske til Drachmanns Ejendomsadministration, i første omgang pr. telefon, men efterfølgende skriftligt. Hvis der er tale om en skade i en lejlighed, skal den skriftlige anmeldelse komme fra ejeren af lejligheden, idet anmeldelse sker på tro og love.

Hvis der er tale om udvendige skader, som storm- brand- eller kloakskader, er det nok, at bestyrelsen bare ringer til administrationen eller evt. sender en mail.

Sker der skader udenfor normal åbningstid, hvor anmeldelsen ikke kan udsættes, kan denne ske til ISS Døgnservice på tlf.nr. 38 17 14 07.

HUSK at få navn på den person, der modtager anmeldelsen, og notér hvad I har aftalt igangsat for at begrænse skaden.

Nødvendige oplysninger til skadesbehandling, som bestyrelsen kan afgive ved direkte anmeldelse er: Skadedato, skadested, kontaktperson på stedet og tlf.nr. Endvidere opgives policenummer, som findes i overskriften på denne skrivelse.

Det er desuden meget vigtigt, at administrationen modtager besked om, at der er anmeldt en skade, og til hvem, således at administrationen kan følge op på sagen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen