Drachmann Ejendomsadministration A/S
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 8.30 -16.00
fredag kl. 8.30 - 15.00

Opgaver:
Administrative spørgsmål. Spørgsmål som f.eks.
varmeregnskab, tinglysning af allonger til pantebreve,
ejerskifte m.v. rettes til Ejendomsadministrationen
att.: Pia Lodberg
Nordhavnsvej 1
3000 Helsingør
49280454 pil@drachmann.as
Blokejerforeningens Ejendomskontor
Åbningstider:
Kontoret er åbent for personlig og telefonisk henvendelse
mandag og fredag kl. 11:00 - 12:00 


Opgaver:
Praktiske spørgsmål som f.eks. affald, udskiftning
af pærer til trappebelysning eller kælder og 
lignende bedes rettet til Ejendomskontoret.
Teglgårdsvej 531 A
3050 Humlebæk
49 19 12 63 humleparken@mail.dk